Diverse

Coloizi şi dispersii coloidale

Particulele coloidale sunt cele mai mici particule în care se poate descompune materia, fără ca proprietăţile specifice acesteia să se piardă. Următorul nivel de descompunere ar fi doar atomul. Aceste particule sunt dispersate în apă distilată de înaltă puritate şi sunt încărcate electric. Întrucât sarcinile de acelaşi timp se resping, ele se menţin într-o stare de suspensie.
Coloizii joacă un rol extrem de important în natură. Toate procesele vitale dintr-o celulă – cărămida materiei vii – se bazează pe existenţa stării coloidale. Ca exemple de coloizi putem menţiona sucul proaspăt de portocale, peliculele aplicate, fumul sau ceaţa.
Prin fărâmiţare în particule submicroscopice, suprafaţa totală de interacţiune se măreşte cu un factor enorm, majorându-se implicit şi efectele produse. Suplimentar, se măreşte enorm şi posibilitatea de pătrundere în corp, chiar şi în cele mai izolate locuri. Deosebit de interesanţi sunt coloizii de argint, deoarece acest metal nobil este cel mai bun conductor electric natural.
Din punct de vedere ştiinţific, un sistem se poate numi coloidal dacă îndeplineşte următoarele trei condiţii:
1. Componentele trebuie să fie diferite, în cazul nostru argint şi apă.
2. Componentele trebuie să fie în stări de agregare (faze) diferite, de exemplu lichid/solid sau gazos/lichid.
3. Particulele nu trebuie să fie solubile.
În consecinţă, coloizii trebuie să fie eterogeni, multifazici şi insolubili.

www.salutifer.ro (după un material de Werner Kühni şi Walter von Holst)

Înapoi la listă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *